Det kan give stress at miste – Kender du det?

Du har sandsynligvis prøvet det – følelsen af at miste nogen eller noget.  Eller du kender til følelsen af at have mistet alt eller sig selv i en eller anden grad. Det er nogle hårde prøvelser, som livet indimellem byder på.

Ydre tab

Et tab kan fx bestå i at miste en økonomisk sikkerhed. Du kan også komme til at miste dit arbejde, og du kan miste tætte venskaber, ægteskaber eller parforhold.

Fysiske tab

Sygdomme eller andre skavanker kan give tab af din optimale funktionsevne. Du opdager, at der er begrænsninger i livet i forhold til helbred. Selv folk med strålende helbred, kan have troet, at de med sund livsstil, positive tænkning, livsholdning, og styrke kunne holde sygdomme væk. Pludselig kan noget andet uforudset tage over.

Psykologiske tab

Du kan komme til at miste følelsen af tryghed, følelsen af at være noget, eller at have prestige i andres øjne. Måske oplevede du, at et mål, som du havde sat dig ikke lykkes, eller at en plan, som du kæmpede for, ikke kunne fuldføres. Der kan være et tab i ikke at kunne leve op til det ideal af et liv på flere planer. Måske kan du ikke overkomme den rolle familien, samfundet eller andre forlanger, du skal leve op til, fordi nogle ting har været udfordrende. Livet kan pludselig føles usikkert og kaotisk, at strukturer og holdepunkter begynder at smuldre.

Stressen når det ramler

Måske kan du allerede føle eller genkende  noget af ovenstående. Det kan let bringe tilstande med sig af bekymringer, depressioner, håbløshed, ensomhed, indre smerter og følelser af, at vi ikke er okay i livet. Bag disse oplevelser kan gamle traumer dukke frem i en ny iklædning.

Når der opstår en begyndende erkendelse af dybere årsager til problematikker bag et tab, kan der ske en transformation. Det er her, vi kan begynde at bygge en ny identitet og tilværelse op.  Men det er også her, vi kan svinge mellem håb og opgivelse. Typisk er det, når vi begynder at bearbejde de gamle traumer, at livet åbner sig op igen, og du kommer op af mudderet. 

Krise betyder overgangsfase

Krise er et gammelt græsk ord, som betyder overgang eller vendepunkt fra et til noget andet. Det betyder, at der kan være forskellige virkninger af at lide et tab og ofte forskellige faser af bevidsthedsændringer. Når man begynder at give slip på det, der forvolder smerte, kan noget nyt opstå. Ofte tager det tid og er provokerende, fordi vi ikke ved, hvor vi ender. Uvisheden om vi bliver glade, åbne, taknemmelige og fyldt med varme følelser igen til en ny person, en ny karrierer, eller til et nyt mål og mest af alt til os selv, er skræmmende. Det er her kropsterapi og healing kan være en stor hjælp til at samle dig op og sammen, efter du har slået dig på livet.

Kig dig om på min hjemmeside, og du vil opdage, flere veje og hjælpe metoder, jeg kan byde på.

Jeg kan lyse med lygten i mørket, når du ikke kan se selv ♥ Ægte succes kommer først efter mange fiaskoer ♥

Nelson Mandela: “Bedøm mig ikke efter mine succeser, døm mig efter hvor mange gange jeg faldt ned og kom op igen”.