Det kan give stress at miste – Kender du det?

Du har sandsynligvis prøvet det – følelsen af at miste nogen eller noget.  Eller du kender til følelsen af at have mistet alt eller sig selv i en grad, så du ikke ved, hvem du er. Det er nogle hårde prøvelser, som livet indimellem byder på.

Ydre tab

På det ydre plan kan vi komme til at miste en økonomisk sikkerhed. Vi kan komme til at miste vort arbejde, og vi kan miste tætte venskaber, ægteskaber eller parforhold.

Fysiske tab

På det fysiske plan kan der optræde sygdomme eller andre skavanker, som vi troede vi var skånet for. Vi kan derved opdage, at der er begrænsninger i livet. Selv os, der med strålende helbred, havde troet, at vores egen positive tænkning, livsholdning, kraft og styrke kunne holde sygdomme væk, opdager pludselig noget andet tager over.

Psykologiske tab

På det psykologiske plan kan vi komme til at miste følelsen af tryghed, følelsen af at være noget eller at have prestige i andres øjne. Vi kan også opleve, at det mål, som vi havde sat os ikke lykkes, eller at en plan, som vi har kæmpet for, ikke kan fuldføres. Ligeledes kan vi opleve ikke kunne leve op til det ideal for et åndeligt eller moralsk liv, som vi har sat foran os. Vi kan endda opdage, at vi ikke kan overkomme den rolle i familien, samfundet eller den åndelige gruppe, som vi har søgt at leve op til. Livet kan pludselig føles så usikkert og kaotisk, at strukturer og holdepunkter begynder at smuldre.

Stressen når det ramler

Måske kan du allerede føle eller genkende  noget af ovenstående inde i din krop. Det kan let bringe tilstande med sig af bekymringer, depressioner, håbløshed, ensomhed, indre smerter og følelser af, at vi ikke lykkes i livet. Bag disse følelser kan gamle traumer dukke frem i en ny iklædning. Når der opstår en begyndende erkendelse af dybere årsager til problematikker bag et tab, kan der ske en transformation. Det er her, vi kan begynde at bygge en ny identitet og tilværelse op.  Men det er også her, vi kan svinge mellem håb og dybere opgivelse. Typisk er det, når vi begynder at bearbejde de gamle traumer, at livet åbner sig op igen, og du kommer op af mudderet. 

Krise betyder overgangsfase

Krise er et gammelt græsk ord, som betyder overgang eller vendepunkt fra et til noget andet. Det betyder, at der kan være forskellige virkninger af at lide et tab og ofte forskellige faser af bevidsthedsændringer. Når man begynder at give slip på det, der forvolder smerte, kan noget nyt opstå. Ofte tager det tid og er provokerende, fordi vi ikke ved, hvor vi ender. Uvisheden om vi bliver glade, åbne, taknemmelige og fyldt med varme følelser igen til en ny person, en ny karrierer, eller til et nyt mål og mest af alt til os selv, er skræmmende. Det er her kropsterapi og healing kan være en stor hjælp til at samle dig op og sammen, efter du er har slået dig på livet.

Kig dig om på min hjemmeside, og du vil opdage, flere veje og hjælpe metoder, jeg kan byde på.

Jeg kan lyse med lygten i mørket, når du ikke kan se selv ♥ Ægte succes kommer først efter mange fiaskoer ♥

Nelson Mandela: “Bedøm mig ikke efter mine succeser, døm mig efter hvor mange gange jeg faldt ned og kom op igen”.