Fejlfri eller friheden til at fejle

Lisa Mai Toft, Kropsterapi, Healing, Psykomotorisk Terapi, Afspændingspædagog dap., mindfulness, stress, krop og psyke, nærvær, smertefrihed, visualisering, meditation, manuel behandling, varme hænder, hudsult, massage, Terapi, Afstressende behandling, Afspænding, Firmamassage, virksomhedsmassage, ergonomisk konsulent, fysioterapi, WorkFlow med Lisa Mai Toft, angst, stress, frihed, perfekt uperfekt, motivation, kreativitet, glæde, selvtillid

Den store stressor ved ‘perfekthedssyndromet’ 

Mere end nogensinde giver omverdenen indtryk af, at vi konstant skal fremstå som kloge, smukke og stærke individer. Mange drømmer om at blive nr. 1 til et eller andet. Vi stræber efter anerkendelse i karriere og uddannelsesmæssige sammenhænge. Høje præstationskrav, forventninger fylder meget.  Tidens livsstil-, sundheds- og boligtrends får os til at løbe stærkt, for at ligne alle andre. Vi profilerer mad, træning, krop og udseende på medierne. Vi  fremfører os som halvguder og gudinder for, at vi føler os gode nok og høste ‘likes’.. Det vækker meget ængstelse at skulle præstere på den måde hele tiden!

Fejler jeg, taber jeg ansigt

Det sørgelig står tilbage, når skammen kommer til at fylde, hvis vi ikke opnår perfektion eller fejlfrihed. Det kan afføde vrede, sorg og afmægtighedsfølelser. Det kan gå helt ind under huden på os og få os til at føle os mindreværdige eller deprimerede. Jeg har selv været der. Det har bestemt ikke været let ofte at have følelsen af, at skulle leve op til noget bare for at føle sig god nok.

Det er ikke særlig sjovt at tale om fejltagelser, mangler eller fiaskoer. Der kan gå lang tid, før man kan se humoren eller måske fordelen i at noget ikke lige lykkedes. Men faktisk kan man af og til opdage, at der måske var en mening med disse ‘fejl’.

Kultur og opvækstens indflydelse på at turde fejle

‘Dine fejl baner vej for dine successer’ siger man. Forskellen på om dine fejl får dig til at ligge og gruble om natten, eller om du sover trygt, ligger i, hvordan dit bagland har håndteret det, når du fejlede som barn, ung og i din karriere. Føler du, at du er værdifuld, selvom du fejler, eller taber du straks al din værdighed, når det sker?

Indlærte mønstre fra barndommen

Er du opvokset i en stemning af kreativ, åbenhed og et  frihedsbetonet, glædesfyldt hjem? Eller  har stemningen været præget af kontrol og et totalt tjekket ‘Her har vi styr på tingene’ hjem, hvor man  bekymre sig for, hvad omverdenen vil tænke?  Håndteredes dine fejl og mangler oftest med en stramhed i betrækket eller medoverbærenhed og en lille humoristisk bemærkning? Var der plads til at være dig med din perfekte uperfekthed, eller blev du skændet med larmende tavshed eller straf? Følte du et forventningens pres om at skulle klare det hele. Eller var der en grundlæggende tillid til, at selvom du fik trukket det korteste strå i matematik, så skulle du nok finde din vej i livet? Det selvværd, du har som en grundlæggende tilstand i dig, er indlagt gennem tidlige oplevelser af dine forældres holdning til dig. Havde dine forældre overvejende stolthed, kærlighed og tillid til dig, eller var der en ånd af mistro, skuffelse og vrede i dit hjem?

Helt tilbage fra Adam og Eva

Adam og Eva går nøgne og uskyldige rundt i Edens have indtil de fristes af slangen og gør noget, som gud ikke vil have. De laver en fejl! I det øjeblik går de fra uskyld til skam, fra ubetinget kærlighed til kærlighed på betingelse af noget. Alt var godt og i orden. De kunne gøre, hvad de ville og føle sig rigtige og elsket uanset. Men efter syndefaldet har vi ‘fået’ arvesynden, hvor vi må leve med at være syndere. Hvor meget eller lidt skam og skyld, der findes i dit bagland, eller hvad du skulle gøre for at være accepteret, er styrende for din håndtering af perfekthedsvanviddet. I virkelighed kan vi også vende det, at vi alle er syndere om, til befrielsen i, at vi ikke kan undgå at fejle – at det er det, som er det menneskelige ved os. Jeg fejler, altså er jeg!

Brug kropsterapi og healing til at opnå mere accept af dig selv – også med ‘fejl’

Hvordan kan man turde at være fejlbar, selvom man har oplevet direkte eller indirekte skam gennem sin uperfektheder. Noget der er bemærkelsesværdigt for kreative selvaccepterende personer er, at de ikke oplever at tabe ansigt, hvis en fejl begås.

Personer med en høj grad af selvaccept, der oplever, at magt udøves i fx et arbejdsmiljø, hvor man bliver gjort skamfuld, hvis man fejler, vil ikke affinde sig med det. De vil tværtimod kunne italesætte denne magtfaktor,  have humor omkring det at have egne fejl eller forlade et sted, der opleves belastende for det psykiske  arbejdsmiljø.

På magisk vis vil flere accepterer en person, som i den grad acceptere sig selv.

I kropsterapi og healing arbejder vi med at tage sin kraft, sit selvværd og sin autoritet til sig. Det har fx betydning for din følelse af at være god nok på trods af din uperfekthed.

Ring eller skriv her: 61993036