Holdningen – er den god nok?

Kropsholdning, holdning, krop og psyke, spændinger, vanemønstre, Kropsterapi-Healing-Lisa-Mai-Toft-psykomotorisk terapuet- massage- manuel behandling-varme hænder, massage, Terapi, Afstressende behandling, Afspænding, fysioterapi, manuel behandling, WorkFlowVidste du, at din kropslige holdning afspejler den måde, du psykisk eller mentalt forholder dig til verden på?
Og vidste du, at man kan forandre holdningen gennem kropsterapi, manuel behandling og healing?

Hold da fast! Er det holdbart? Hvordan forholder du dig til verden? Er du én, der holder fast eller holder ved, eller holder du noget tilbage? Holder du til det? Eller holder du stille? Vil du holde op med noget eller holder du med nogen bestemt? Er du blevet holdt af, holdt nede, holdt ud eller holdt om?
Holdninger er meget forskellige; kroppe er meget forskellige ligesom personligheder er det. Din personlighed og kropsholdning er et unikt hologram af din særlige måde at være til i verden på. Din holdning er ligesom dig skabt i samspil med alle dine betydningsfulde personer og oplevelser, som du har haft.

Muskelspændinger er et vanemønster

Alle dine gode som dårlige oplevelser, er udgangspunkter for, hvordan du forholder dig til din omverden og hvordan du tolker, det du oplever. Alle fortællingerne, som din omgivelser har lavet om dig, har sat sig som både positive og negative mønstre. Nogle mønstre er sunde for dit sind og din krop. Nogle mønstre kan over tid slide på både krop og psyke. Uanset om der er tale om sunde eller slidsomme mønstre, er de over årene blevet til kropslige vaner, som du ikke selv er bevidst om.  Vanerne er usynlige og forankret i dig både psykisk og fysisk.
Fysiologisk udtrykkes vanerne gennem spændingsmønstre i musklerne.

Dit personlige spændingsmønster

Psykologisk er oplevelserne blevet til automatiserede handlemønstre og personlighedstræk, som du virker ud fra. I forskellige situationer vil dette vise sig som dine forsvarsmekanismer, hvor du føler dig nødsaget til at gøre noget bestemt. Du kan fx rette dig ind i forhold til omgivelsernes forventninger eller yde modstand mod disse forventninger. Din reaktionsmåde, altså hvordan du håndtere et problem, afhænger typisk af, hvor meget du er blevet støttet til at være, den du er. Vanemønstre kan være en hæmsko for at reagere på en måde, som er sundere og mere hensigtsmæssig for dig.

Holdningen er et spejl af dig

Er du blød som en regnorm eller stiv som et kosteskaft? Din holdning kan fortælle noget om, om du har tendens til at blive stolt og stædigt holde på dit, eller om du ofte bøjer af i konflikter. Det indre spejles i det ydre. Kroppen får et grundlæggende spændingsmønster gennem opvæksten, som afspejler den psykiske og mentale grundlag for følelser, reaktioner og vanemønstre.

Hvad betydning har holdningen konkret for mig?

Din grundlæggende oplevelse af støtte og stabilitet eller manglen på denne oplevelse i opvæksten, er med til at danne din kropslige holdning og din mentale tilgang til det, som du oplever i dit liv. Din måde at forholde dig på afgør, hvordan du navigerer og balancerer imellem krav og modstande, og dine egne indre behov og ønsker.
Fysiologisk sætter holdningen sit indre og ydre aftryk fx i form af muskelspændinger. Er du blevet vant til at skulle være den ansvarlige, der tager store byrder på sig hele tiden, kan det sætte aftryk i kroppen. Var der noget, du skulle være på vagt overfor eller konstant være parat til, så sætter det sig også i kroppen. Kroppen bliver gjort beredt til at reagere, når der sker noget – godt som dårligt. Denne parathed eller vane med at skulle holde til eller bære på noget (ansvar, hemmeligheder etc.), lejre sig som spændinger i forskellige grader. Når musklerne spændes hiver de i skelettet, der buer sig i den retning, som de hiver i. Det er derfor, vi alle har forskellige holdningsmønstre.

Kropsterapi og healing når spændingerne er blevet til smerter

Smerter opstår typisk, når kroppen i årevis har skullet holde sig på en bestemt måde fx ved at skulle tage sig sammen. Naturligvis påvirkes holdningen også fra alt det, som du har budt din krop via arbejdsstillinger eller aktiviteter som sport og motion, der kan slide kroppen på forskellig vis. Ligeledes påvirkes kroppen, når du er gravid eller overvægtig. Uanset årsagen til muskelspændingen skal skelettet kompensere for at holde sin ’normale’ stilling.
I kropsterapi og gennem manuel behandling og healing kan man arbejde på at forandre disse manifestationer, der er sket over tid særligt ved gentagne mønstre, som forhindre dig i at være dig i din fulde version. Du er velkommen til at kontakte mig eller bestille en tid, hvis du er blevet nysgerrig.