Om Krop og Psyke

Kroppen husker alt: Kroppens sprog er det første vi lærer at bruge, før vi kan tale. Dette sprog slipper vi aldrig. Muskler og følelser er tæt forbundet. Videnskabeligt er der mere og mere evidensbaseret forskning bag dette.

Alle vores oplevelser og de følelsesmæssige reaktioner hertil oplagres og afspejler sig i kroppen. Kroppen holder disse erfaringer som ubevidste erindringer i bl.a. dine muskler. Erfaringer i musklerne skaber deres grundspænding.

Lisa Mai Toft Kropsterapi, Healing, Glæde, ro, balance, Psykomotorisk Terapi, Afspændingspædagog dap., mindfulness, stress, krop og psyke, nærvær, smertefrihed, visualisering, meditaion, manuel behandling, varme hænder, hudsult, massage, Terapi, Afstressende behandling, Afspænding, Firmamassage, virksomhedsmassage, fysioterapi, WorkFlow med Lisa Mai Toft

Din holdning, dit fodfæste og flowet i din krop formes af dit livs fortællinger og kan skabe både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige spændingsmønstre eller fysiske blokeringer, der er base for dine instinktive strategier, handle- og væremåder.

Uforløste konflikter, stress og traumer kan sætte sig i kroppen og give kropslige ubalance og fører til uhensigtsmæssige reaktions- og forsvarsmønstre. 

Kroppens muskulatur og organer kan være påvirket af dette, hvilket på sigt kan føre til smerter og/eller skavanker.

Omvendt, hvis psyken ’driller’ fx når vi er ængstelige eller bekymrede, kan den hjælpes ad kropslig vej og bringes tilbage til et roligere og tillidsfuldt sted gennem kropslig berøring og afspændende behandling.