Kropsbevidsthed er nøglen til ro og mindre stress

Kropsbevidsthed, mønsterbryder, reaktionsmønstre, spændingsmønster, healing, afspænding, manuel behandling, kropsterapi, krop og psyke, stress, ro, glæde, motivation, selvbevidst, balance, harmoni, psykomotorisk terapi, fysioterapi, hjælp til selvhjælp, mærk dig selv, kend dig selv.

‘Kend dig selv’ – Sokrates 469 f.Kr.-399 f.Kr.

Kropsbevidsthed er basalt for, at du kan mærke, hvad der er godt eller skidt for dig. Stress kan mindskes, hvis du kender din krop, dine behov og dig selv godt, samt at du tør følge det, som den fortæller dig.

Dannelsen af kropsbevidsthed

Kropsbevidsthed dannes allerede gennem bevægelserne i livmoderen. Når du bliver født, er du næsten kun krop. Som spæde er du i en tilstand, hvor berøring, stimulering af kroppen og din krops signaler er yderst vigtigt. Det er basale kropslige behov som sult, fysisk nærvær og søvn, der har højeste prioritet. Herunder er berøring og sansningen af kroppen en vigtig medskaber i dannelsen af grundlaget for vores erfaringer og personlighed. Det, at blive berørt, taget op og holdt om, gør, at bl.a. huden mærkes tydeligere. Herved mærker babyen afgrænsningen mellem sig selv og omverdenen. Det første kropslige ‘jeg’ dannes. ‘Krops-jeg’et’ dannes både gennem behagelig eller ubehagelige oplevelser som ikke at få mad, skiftet ble eller få berøring og kontakt med sine nære personer.

Kropsbevidst gennem tilpas stimuli

Det ‘krops-jeg’ er basis for begyndende kropsbevidsthed. Det er forældrenes opgave at tolke vores signaler som spæde rigtigt. Når du er ganske lille,  har det stor betydning, at dine behov bliver opfyldt.  Kropsbevidstheden styrkes eller svækkes blandt andet af, om dine behov bliver mødt. Herved bliver oplevelsen og sammenhængen af kroppen tydeligere eller mindre tydelig. Barnet bliver stærkere af, at få disse behov mødt uden for meget frustration opstår.  Det er afgørende, at det enkelte barn har tilpas stimuli og behovsopfyldelse, så frustrationsgrænsen ikke bliver trukket for langt ud. Gennem barnets bevægelser  opnås også kropsbevidsthed sammen med sansninger i kroppen fra både indre og ydre påvirkninger.

Stress fordi du opfylder andres behov

Hvis grænserne og behovene overhøres for ofte kan man blive et meget tilpasset eller grænseoverskridende barn. Er du tilpasset vil du have tendens til at opfylde alle andres behov og  ikke dine egne. Du har ikke helt fået lært at lytte til dine signaler om behov eller dine grænser for formåen eller lært at udtrykke disse.

Usunde krav til sig selv eller fra andre?

Det sker allerede tidligt, at vi lærer, at vi skal vente, underkende og udskyde vores behov eller ønsker. Vi lærer også, at vores krav til omverdenen af forskellige årsager ikke altid kan blive mødt. Det er naturligvis sundt, men det kan også være usundt, hvis det fører til, at vi for ofte overhøre kroppens signaler om behov, der er vigtige. Samfundsmæssige og arbejds- eller uddannelsesrelaterede krav er også med til at opdrage til, at du skal overhøre dine egne behov for en stund for at opfylde krav og ønsker for andres gode. Nogen gange er det os selv, der er blevet vores egen værste fjende, som har utrolige høje krav til os selv.

Kropsbevidsthed gør dine behov tydelige

Hvis du kommer hos mig og har stress, kan kropsbevidsthed være en god ting at arbejde med. Du kan gå på opdagelse i, hvor og hvornår det er, du giver afkald på dine egne behov og hvornår, og hvem du hjælper fremfor at hjælpe dig selv. Måske er du kommet ind i et mønster, hvor du gerne vil hjælpe andre, men det kommer til at koste for meget på din egen konto. Det kan der være mange mekanismer og historier bag, hvorfor det forholder sig sådan.

Kropsligt vil jeg arbejde med, at du mærker dig selv tydeligere og kommer til at bruge denne tydelighed til at turde sige mere til eller fra i dit samspil med omverdenen. Du er velkommen til at skrive eller ringe, hvis dette vækker genklag <3

Du kan finde og kontakte mig her: Tlf.: 61993036 eller skriv til: lisa@kropsterapi-healing.dk

Kærligst Lisa

Læs også:

Om den vigtige berøring, når du har stress

Helbredende Berøring