Tillid løfter dig

Lisa Mai Toft, Kropsterapi, Healing, Psykomotorisk Terapi, Afspændingspædagog dap., mindfulness, stress, krop og psyke, nærvær, tillid, blokeringer, overbevisninger, smertefrihed, visualisering, meditation, manuel behandling, varme hænder, hudsult, massage, Terapi, Afstressende behandling, Afspænding, Firmamassage, virksomhedsmassage, ergonomisk konsulent, fysioterapi, WorkFlow med Lisa Mai Toft

Er det naivt at have tillid i en verden, hvor man kan opleve sig svigtet, bedraget og gået bag om ryggen af andre? NEJ!

Det er STÆRKT at have tillid og bevare den på trods af, hvordan andre agere!

Så hvordan kan man bevare sin tillid, når den kan blive korrumperet gang på gang!?!

Først og fremmest handler det om, at din selvfølelse og din tillid til dig selv skal være god. Når du har en grundlæggende følelse af at være god nok, som den du er, så kan du være glad for dig selv, uanset hvad andre siger eller gør.

Verden er dit spejl

Det kan være svært at bevare følelsen af tillid, hvis du fra barnsben har fået oplevelser af, at du ikke var okay, eller at dine nære voksne heller ikke var okay. Det er svært at kultivere tillid og glæden ved sig selv, hvis der har været negative oplevelser.

Når man ikke helt dybt nok tror på sig selv, spejler det sig ofte i forholdet til andre. Vi kan blive mistænksomme og lurer på, om der er skjulte agendaer hos andre fx gennem jalousi. Uheldigvis kan dette komme tilbage som en boomerang, hvis vi reagere med mistillid på andre. De opfanger muligvis kun aggressionen og ikke usikkerheden, som de reagere tilbage på. Der er ofte afmagtsfølelser og behovet for at have mere kontrol i spil, når selvværdet mangler.

Usikkerhed og mindreværd kan potentielt udnyttes af andre. En stærk chef kan mærke, om du er lidt usikker, og dermed oftere få dig til at overarbejde. Vi skal naturligvis passe på os selv og sige fra, hvis andre har en adfærd, som kan være potentielt ødelæggende for dig. Igen er temaet magt og afmagt. Du skal have dine instinkter i orden, så du sanser, hvad der foregår. Så kan du bedre reagere på en god måde, og du kan passe på dig selv. Det hjælper rigtig meget.

Den brudte tillid

Flere ting kan være ødelæggende for at bevare en god selvfølelse og selvtillid, når man er barn. Det kan være, når voksne, siger èt men gør noget andet, eller når deres kropssprog ikke stemmer overens, med det de siger. Det kan være at vokse op med mange skænderier eller skæld ud. Det er også svært, når voksne omkring en er alkoholiseret eller har andre store problemer. Små som store problemer kan skabe usikkerhed i dig, mens du vokser op, især når de gentages og ikke bliver italesat eller håndteret.

Tillid starter i kroppen

Når du bliver født har det betydning, hvordan du tages imod, hvordan du berøres, får næring og stimuleres. Du kan enten være blevet stimuleret meget eller lidt kropsligt, psykisk og mentalt, og opleve dette som godt eller skidt. Dine første oplevelser af din krop og følelser betyder noget for, hvordan du føler dig hørt og forstået; elsket og værdsat og hjemme i verden.

Oplevede du dig hjulpet frem i verden, passet på, og at  dine sanser blev stimuleret tilpas? Alt dette giver tryghed og tillid, så barnet tør bevæge sig nysgerrigt ud i verden. Voksne, der er tydelige og viser, at de tror på dig, og at du kan lære noget nyt, sætter gode aftryk. Har det været tilladt for dig at give udtryk for dine egne grænser og behov? Dette har betydning for, om du har tillid og tør give udtryk for dig selv overfor andre og vise, hvem du er.

Mønstrene sætter sig i kroppen

Når noget er gentaget tilpas mange gange, sætter det sig som et mønster i kroppen fx som spændinger. Kroppen har lært, hvordan den skal være i forhold til omverden – hvornår den skal holde igen, og hvornår den kan give slip. I muskelspændingerne kan der sidde ‘opgivelse’ eller ‘anstrengelse’ (kamp) alt efter, hvilke reaktionsmønstre du har lært. Det kan være smart fx for, at du opnår en form for anerkendelse eller overlever. Spændingsmønstret i kroppen er tilpasset i forhold til, hvordan du kan give udtryk for dine følelser, eller hvordan du skal opgive noget af dig selv, for at passe ind. Der kan være blokeringer, som skal opløses, eller ‘huller’, som skal fyldes.

Begrænsende overbevisninger

Blokeringerne, der er skabt gennem opvæksten, forhindre os ofte i at være helt, som vi vil være. Vi kan se dem i form af begrænsende livs overbevisninger, vi har lavet. De stammer fra vores tillærte mønstre. Ofte er det først som voksne, at vi kan bryde dem. Overbevisninger er sætninger, som vi har lært, der er optaget inden i os fx: ‘Du fortjener ikke bedre’, ‘Jeg skal gøre mig fortjent til kærlighed’ ‘Jeg kan ikke virkelig stole på nogen’ eller ‘Andre mennesker er vigtigere end mig’.

Kropsterapi og healings helbredende virkning

Når man bliver stærk nok, kan du ikke rokkes ved eller rystes så meget, når andre gør noget, der kan opleves som svigt eller et tab. Du bliver bedre til at passe på dig selv, være den du er og til at få det, du gerne vil have. En af vejene til at komme af med disse mønstre, blokeringer eller overbevisninger er gennem kropsterapi og healing. Det er en  ressource orienteret tilgang, som genopretter, heler og forvandler de oplevelser, der har sat negative spor, til nye positive, kraftfulde spor. Behandlingen går dybt, fordi der arbejdes på krop, følelser, tanker og ånd på samme tid.

Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere, kan du se her: https://kropsterapi-healing.dk/om-behandlingen/ eller du kan skrive eller ringe på 61993036