Visualisering – derfor virker det!

Lisa Mai Toft, Kropsterapi, Healing, Psykomotorisk Terapi, Afspændingspædagog dap., mindfulness, stress, krop og psyke, nærvær, tillid, blokeringer, overbevisninger, clairvoyance, smertefrihed, visualisering, meditation, manuel behandling, varme hænder, hudsult, massage, Terapi, Afstressende behandling, Afspænding, Firmamassage, virksomhedsmassage, ergonomisk konsulent, fysioterapi, WorkFlow med Lisa Mai Toft

Fra tanker til følelser til motivation til handling

Vores tanker er utrolig vigtige. Det er bevist, at smerter bliver betydeligt reduceret, når folk med kroniske smerter tænker og føler sig mere positive.

Du har sikkert hørt det før: Pas på for dine tanker, kan blive til ord, som kan blive til handling, som bliver til vaner. Tanker er en form for medskabere af din virkelighed.

Vi har ca. 60.000 tanker i døgnet. Mange af dem er bekymringer om planlægning eller ærgrelser, som gør os mindre godt. De mindre gode tanker kommer ofte fra overbevisninger, som vi har kodet ind helt fra barnsben. Disse kan være svære at lave om, da de ofte er automatiserede dybt ind i vores vaner.

Hvis vi vil ændre på tankemønstrene må vi først opdage, hvorfor de ikke er hensigtsmæssige, og hvor de er kommet fra. Det kræver et arbejde at forvandle sin vanetænkning ind i noget, der er mere positivt for en selv. Men gennem visualisering og shamanistisk healingsarbejde har jeg erfaring for, at ændringer kan ske så markant, at du pludselig tydeligt kan mærke dine gode forandring.

Krav til sig selv og præstationsvaner hører med i gruppen af tanker, der balancerer mellem et positivt og negativt mindset.

Tanker er levende historier

Tanker og følelser er ligeså levende, som vores krop og krops celler. Alt levende udsender elektromagnetiske bølger, også dine tanker og følelser. Vi kan ikke se fx andres tanker eller følelser ligesom, der er lydfrekvenser, vi ikke kan høre, men som hunde opfanger. Ligesom lyde påvirker os, påvirkes vi enormt af tanker og følelser. Der er forskel på de elektriske bølgers frekvens, og hvor harmoniske de er. Positive tankestrømme og følelser har en mere harmonisk struktur  end negative. 

Man har eksperimenteret med  at påvirke blomster med negativ og positiv energi, ved at behandle to planter ens fysisk, men tale grimt til den ene og rose den anden. Blomsten under negativ indflydelse døde ret hurtigt. Man har også målt, at træer i naturen har et meget harmonisk felt omkring sig. Feltet kan påvirke os mennesker i så høj grad, at det er med til at harmonisere stressede mennesker ved at de går eller arbejder i naturen. Du kan lære mere om elektromagnetisme gennem bøger om kvantefysikken, som bl.a. Bohr og Einstein lægger oprindelsesnavn til. 

Visualiseringens kunst

Den danske forsker Bobby Zachariae er en af foregangsmændene for forståelsen af, hvorfor visualisering kan være et redskab til selvhelbredelse. Helt konkret virker visualisering ofte bedst, når flest mulige sanser og dine følelser bliver involverede samtidigt. Dette er en kunst, da et hvert menneske holder sin egne nøgler til den mest virkningsfulde ‘fortælling’, der kan påvirke dit sind stærkt. Dine forestillinger om dig selv og din verden påvirker dig stærkt, fordi din krop og psyke hænger tæt sammen.

Skabere af dit liv

Negative tanker og følelser påvirker dig stærkt. Det kan endda skabe sygdom, hvis man i længere tid er påvirket følelsesmæssigt pga. et problem. Ikke nok med at tankerne, som du har om dig selv, er medskaber af din virkelighed; Selv de tanker, som du har om andre påvirker dig og din krop enten med positive eller negative hormonsignaler. Hormonerne styrer dit stressspejl og sender signalstoffer ud i kroppen, som svarere til positiv eller negativ stress. Kroppen gør derved klar til kamp eller restitution, opspænding eller afspænding.

Kroppen kender ikke forskel på fare

Din krop skelner ikke mellem stressårsagen. Om du får den af at stå overfor en løve på savannen, eller overfor en irriteret chef, har samme effekt. Kroppen reagere med de samme aktiveringshormoner, som får dit nervesystem på højeste blus, fordi du er i en situation, hvor du skal reagere på en trussel udefra, som kan have stor indflydelse på dit liv. Hvis dine tanker bliver ved at gå i kreds om: ‘Hvornår møder jeg løven igen’ eller ‘hvordan kan jeg tilfredsstille chefen, så han bliver glad for mig’, så oplever din krop følelserne i de forbindelser, og du får igen stress i kroppen.

Kroppen påvirkes både af nutid, fortid og fremtid

Dine indre billeder og fortællinger kan sidde fast i dig. Kroppen skelner ikke mellem fortid, nutid eller fremtid.

Bekymringer er tanker om fremtiden, som kan give stress og på sigt problemer i kroppen.

Tanker og følelser kan være blevet fastlåst af fx en traumatisk oplevelse fra datiden. Efter en traumatiserende hændelse kan bare lidt negativ stress påvirke din hjernen og krop til at reagere hurtigere og voldsommere, end det ofte er nødvendigt. Et stort trauma, som tidligere har fået stresshormonerne til at eksplodere i din krop, kaldes for Post traumatisk stresssyndrom (PTSD). Det kan betyde, at noget i dig ser en fare i en situation, som genkalder negative minder fra fortiden (ubevidst), der får dig til at gå i forsvar eller kamp for at overleve. Nogen oplever også at gå i ‘frys’ – en tilstand, hvor du oplever dig fastlåst og uden evne til at håndtere eller komme ud af et problem.

I en session hos mig, hvor stress er et emne, bruger jeg derfor ofte visualiseringer til at skabe nye og bedre forbindelser mellem din krop, følelser og tanker. Du er velkommen til at kontakte mig her:

Kontakt – Kropsterapi – Healing